باز شدن سپر خورشیدی پنج لایه جیمز وب

باز شدن سپر خورشیدی پنج لایه جیمز وب

هر یک از پنج لایه این سپر خورشیدی جداگانه باز شده و در موقعیت دقیق خود قرار گرفتند. این عملیات در مجموع حدود دو روز طول کشید.

باز شدن سپر خورشیدی پنج لایه جیمز وب بیشتر بخوانید »